Świadectwa

W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Wojtka (16.09.2019 r.) ukazała się publikacja książkowa, zawierająca świadectwa i wspomnienia z Nim związane. Ograniczyliśmy się wówczas do grona (nie całego oczywiście) wychowanków, nauczycieli przyjaciół Ks. Wojtka z KLO w Szczecinie. Czekamy na Wasze świadectwa i wspomnienia związane z Osobą Ks. Wojtka. Piszcie – warto. Przesyłajcie na adres email Fundacji. Tu zamieszczamy kilka urywków z naszej książki „Normalny Ksiądz”.