Dokumenty

Prośba do Dyrektora CEASK

Prośba do Arcybiskupa

Błogosławieństwo Arcybiskupa

Akt notarialny powołujący Fundację

Statut Fundacji