Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest organem prowadzącym nasze katolickie szkoły. To właśnie wicedyrektorem tego Centrum był Ks. Wojtek Manelski, a dzień przed śmiercią dowiedział się, że ma zostać dyrektorem…  Pomoc Fundacji nie chcemy ograniczać tylko do uczniów naszego Liceum, ale chcemy ją nieść kolejnym uczniom i szkołom katolickim na terenie naszej archidiecezji. Jakie będą możliwości pomocy, to zależy od płynności finansowej i pracy ludzi dobrej woli. Zależy od Ciebie…

W skład CEASK wchodzą następujące placówki:

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św.  M.M. Kolbego w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 76)

2. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (pl. św. Ottona),

3. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Szczecinie (ul.Budziszyńska, przeniesiona z ul. Orawskiej),

4. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szczecinie (ul. Skalista),

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie (ul. Świerkowa),

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana Pawła II w Pobierowie.