Misja

Chcemy razem pomagać. Naszą dewizą są słowa:

Inwestujemy w młodzież – w ich wychowanie i edukację!

            Wiele jest dzisiaj w nas pytań: skąd będą pieniądze, czy uda nam się zyskać sponsorów, darczyńców, czy uda nam się zdobyć jakieś projekty, granty… To wszystko jest kwestia „jutra”. Dzisiaj jesteśmy zdeterminowani do tego, aby pomagać naszym uczniom. Szkoły katolickie mają „swój charakter”. Najważniejsze w każdej z naszych placówek jest podejście indywidualne do ucznia. I wszędzie tam, gdzie zauważamy potrzebę pomocy, to chcemy ją nieść. To czysta Ewangelia. I na niej budujemy system wartości. Misją naszą jest kontynuowanie tego, co kiedyś w naszych szkołach robił Ks. Wojtek Manelski – Patron Fundacji.