Skład

Fundacja Księdza Wojtka to ludzie. Zaangażowani w jej utworzenie, ale zarazem odpowiedzialni za jej rozwój i prowadzenie. Decyzją  Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi,  na pierwszą pięcioletnią kadencję zostali powołani w skład Zarządu Fundacji: ks. Michał Mikołajczak (jako prezes zarządu i Fundacji), Marek Hajdukiewicz (skarbnik Fundacji) i Sylwia Potaman, oraz w skład Rady Fundacji (jako organu  kontrolnego działania Fundacji): Magdalena Biskup (przewodnicząca rady Fundacji), ks. Janusz Giec, Katarzyna Piotrowska i Tomasz Sikorski.
To formalnie i względem prawa my odpowiadamy za działania Fundacji, ale najważniejsi są Ci, którym chcemy nieść pomoc.