O nas

Fundacja Księdza Wojtka została powołana do życia staraniem wielu osób, ale to nie my jesteśmy najważniejsi. Przez naszą wdzięczność, jaką mamy do
Śp. Ks. Wojtka, chcemy kontynuować dzieło, które rozpoczął za życia –  pragniemy troszczyć się i inwestować w młodzież, w ich wychowanie i edukację!

Dlaczego Fundacja?

Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński, podczas odprawiania w naszej wspólnocie szkolnej Mszy Świętej z okazji dziesiątej rocznicy śmierci Ks. Wojtka, zasugerował  upamiętnienie osoby bliskiego nam kapłana, przez jakieś konkretne działanie. I tak zrodził się pomysł powołania Fundacji. Okres pandemii i „zamknięcie” nas w domach wiosną 2020 r. było czasem do wielu przemyśleń. Rozpoczęliśmy  wspólną pracę w kierunku utworzenia tego, co dzisiaj ma nazwę Fundacja Księdza Wojtka. Od samego początku tworzenia statutu, szukania pomocy prawnych, kierowała nami jedna myśl: chcemy powołać Fundację w kolejną rocznicę śmierci naszego Kapłana. Jesteśmy przekonani, że udało się, bo On sam nam pomógł!

Fundacja, fundator, cele, zarząd, rada i wiele innych haseł należało wprowadzać w życie.  I tak: Fundatorem, czyli tym, kto powołał do życia Fundację, jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, reprezentowana przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Jego decyzją w skład zarządu na okres pierwszej kadencji wchodzą: ks. Michał Mikołajczak (jako prezes Fundacji), Marek Hajdukiewicz oraz Sylwia Potaman. Decyzją Fundatora w skład rady, czyli organu kontrolnego na okres pierwszej kadencji zostali powołani: Magdalena Biskup (jako przewodnicząca gremium), ks. Janusz Giec (dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej), Katarzyna Piotrowska oraz Tomasz Sikorski.